Maliye Bakanlığı

Gelir Uzmanlığı Sınavında Hatadan Dönüldü

Gelir uzman yardımcılığına girişte sadece sözlü sınavla personel alımına imkan veren düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Fazla Mesai İçin Maliye Bakanlığı’na Başvurduk

13.10.2014 tarihli ve 2014/6897 sayılı Kararnamenin Eki Karar gereğince Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat ve İhtilaflı İşler, Uygulama ve Veri Yönetimi, Gelir Yönetimi ve Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlıklarında görev yapan personel ile taşra teşkilatında Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı tahsil dairelerinde görev yapan personele Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nde görev yapan personel ile taşra teşkilatında görev yapan personele 01.10.2014-31.12.2014 tarihleri arasında fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Maliye Bakanlığı: Personelin Servis Hizmetinden Yararlandırılmaları İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Sendikamız Büro-İş’in Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personelin servis hizmetinden yararlandırılmalarına yönelik yazısına Maliye Bakanlığı’nca verilen cevapta Bakanlık merkez teşkilatında görevli personelin servis hizmetinden yararlanmaları için çalışmaların devam ettiği bildirilmektedir.

Maliye, 666 ile neyi amaçladı?

Maliye Bakanlığı 666 sayılı KHK’nın çıkarılış amacına dair bir açıklama yaptı.

Gelir İdaresi’ne 1.100 Uzman Kadrosu

Gelir İdaresi Başkanlığı’na tahsis edilen boş kadrolarda Bakanlar Kurulu Kararıyla, unvan değişikliği yapıldı ve yapılan değişiklik sırasında, 1, 2 ve 3.

Fazla Mesai Ücreti ve Serviste Söz Başbakanlıkta!

Maliye Bakanlığı’nın fazla mesai ücretleri ve servis konusunda sürdürdüğü çalışmanın ardından hazırlanan tasarı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, oradan da Başbakanlığa gönderildi.

Maliye Bakanlığı Çalışanları Sorunları ve Talepleri

Kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanların, yıllar itibariyle adım adım aldıkları haklar, son yıllarda tümden veya esaslı çoğunluğu ile ellerinden alınmak istenmektedir.