Sosyal Güvenlik Kurumu

SGK: Görevde Yükselmede Süreç Devam Ediyor

BÜRO-İŞ Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 5 Nisan 2014′te yapılan görevde yükselme sınavı sonrasında personelin yaşadığı mağduriyetin giderilmesini, yapılan sınav sonucunda başarılı olan personelin atamalarının yapılmasını ve sadece yeni mağduriyetler doğmasına neden olacak olan sınavın bir bütün olarak iptal edilmesinden kaçınılmasını talep etmişti.

SGK’da 771 Kişi Halen Atama Bekliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde 5 Nisan 2014 tarihinde yapılan sınavın şef atamaları henüz yapılmadı, 771 kişi hala atama bekliyor: SGK Nisan’da yapılan sınavın ardından şef atamalarını gerçekleştirmeyince atama bekleyen yüzlerce kişinin Twitter’dan eleştirilerine maruz kaldı.

657 sayılı Kanunda Dört Değişiklik

Torba Yasa ile 657 sayılı Kanunun 4 maddesinde değişiklikler yapılmıştır: Düzenlemeler aday memurların görevlerine son verilmesine, 4/C’li personelin çalışma hakkına, iş ve meslek danışmanlarının özel hizmet tazminatına ve aile sağlığı ve toplum merkezi personeline nöbet ücretine ilişkindir.

Büro-İş SGK’dan Görevde Yükselmede Yeni Mağduriyetler Yaratılmamasını İstedi

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 5 Nisan 2014’te yapılan görevde yükselme sınavı sonrasında personelin yaşadığı mağduriyetin giderilmesini, yapılan sınav sonucunda başarılı olan personelin atamalarının yapılmasını ve sadece yeni mağduriyetler doğmasına neden olacak olan sınavın bir bütün olarak iptal edilmesinden kaçınılmasını talep ettik.

SGK’da Atamalar Durduruldu

Danıştay 5’inci Dairesi’nin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Yürütmeyi Durdurma kararının ardından SGK Başkanlığı tarafından yapılan 05.04.2014 tarihli Görevde Yükselme Sınavı sonucu sınavı kazanan memur, şef ve merkez müdür yardımcılarının atamaları ertelendi.