Hukuk

DANIŞTAY’DAN 5 YIL SONRA AÇILAN HARCIRAH DAVASINDA SÜREAŞIMI YOK KARARI

“Davacının geçici görevlendirilmesine ilişkin işlemde görevlendirmenin harcırahsız yapıldığı yolunda herhangi bir ibarenin bulunmaması ve dosyada bu yönde bir belge ya da bilginin yer almaması karşısında, harcırah (yolluk) ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun, 2577 sayılı Kanunun 10.

696 sayılı KHK 4/C’liler İçin Ne Getiriyor?

696 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca görev yapan personele yönelik olarak önemli bazı düzenlemeler yapılmıştır.

BÜRO-İŞ TÜZÜĞÜ

Tüzük İçin Tıklayın

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN MEMURLAR GÖREVE İADE EDİLMELİDİR!

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN UZMAN MAAŞLARINDA “MERKEZ TEŞKİLATI” KISITLAMASINA İPTAL

Anayasa Mahkemesi 375 sayılı KHK’ya 666 sayılı KHK ile maddesiyle eklenen Ek 10’ncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Merkez teşkilatlarında;…” ibaresinin “uzman” yönünden, (III) sayılı Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli’nin (1) numaralı sırasında yer alan; “…nün (ğ) bendi…” ibaresinin “gelir uzmanı” yönünden ve “…nün (ğ) bendi…” ibaresinden sonra gelen “…merkez teşkilatına ait…” ibaresinin ve 657 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetveli’nin (8) numaralı sırasının 666 sayılı KHK ile değiştirilen (b) bendinde yer alan “…nün (ğ) bendi…” ibaresinin “gelir uzmanı” yönünden ve “…merkez teşkilatına ait…” ibaresini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.