Davalar

Maliye Emekçisine Angarya Yönetmeliğine BÜRO-İŞ’ten Dava

Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan kamu emekçilerine angarya, zorunlu fazla mesai ve emeğin ve alınterinin karşılığını dahi alamayacakları bir vardiyalı çalışma sistem dayatan Yönetmeliğe karşı sendikamız Büro-İş hukuki mücadele başlatmıştır.

Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine Dava Açtık

Sendikamız BÜRO-İŞ tarafından; 06 Aralık 2014’te yürürlüğe giren Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin aralarında başta sözlü sınav, görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar olmak üzere başarı sıralaması, unvan değişikliği sınavı, görev grupları arasında geçişler ve değerlendirme formlarının da bulunduğu 17 maddesinin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi istemi ile Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

Hizmetlileri Mağdur Eden Yönetmeliğe BÜRO İŞ’ten Dava

Sendikamız Büro İş; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin açıkça mağduriyetine neden olan düzenlemelerine karşı yürütmenin durdurulması ve iptali istemi ile dava açmıştır.

Sadece Savunma Alınarak Verilen Kınama Cezası Yargıdan Döndü

Antalya 2 İdare Mahkemesi’nce Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan üyemize verilen kınama cezasının disiplin amirince soruşturmacı tayin edilmeden, sadece savunma alınarak verilmesinde mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığından iptaline karar verildi.

Büro-İş’ten Görevde Yükselme Yönetmeliğine Dava

Sendikamız BÜRO-İŞ tarafından 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile Danıştay nezdinde dava açılmıştır.