Adalet Bakanlığı

BÜRO-İŞ SORUYOR ?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

DUR DE !

“DUR” DE !

Basına ve Kamuoyuna

BASINA ve KAMUOYUNA
 
Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 26.09.2017 tarih ve 3670/4893 Muh.

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselmede Sorular ve Cevaplar

Adalet Bakanlığı, Merkez Ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Sınavı ile ilgili olarak sorulan görüş talepleri hakkında duyuru yayımladı.

Adalet Bakanlığının Sözlü Sınav ve Rotasyon Yönetmeliğine BÜRO-İŞ’ten Dava!

Adalet Bakanlığı’nın yargı kararlarını görmezden gelerek bir kez daha sözlü sınav ısrarında bulunduğu ve mevcut yazı işleri müdürleri ve idari işler müdürleri ile görevde yükselme sınavı ile müdür olacakların rotasyona tabi tutulduğu Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğine karşı sendikamız BÜRO-İŞ tarafından Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması ve iptal istemi ile dava açılmıştır.