DPB Görüşleri

Vekaleten Atamada Vekalet Ücreti Ödenmesi Hakkında DPB Görüşü

Devlet memurluğu kadrolarına vekâleten atananlara belli şartlar dahilinde vekâlet aylığı ödenebileceği, görevlendirme yoluyla yürütenlere ise bundan dolayı her hangi bir ek ücret ödenemeyeceği hakkında Devlet Personel Başkanlığı Görüşü (07/01/2011-26595).

DPB: Disiplin Kurullarında Sendika Temsilcisinin Bulunması Zorunludur

Sendika temsilcisinin de disiplin kurulunda yer alması gerektiğine dair 06/08/2012 tarih ve 11989 sayılı Devlet Personel Başkanlığı görüşü.

Sendika Yöneticilerinin Aylıksız İzin Hakkına Dair DPB Görüşü

ÖZET: 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca sendika yöneticilerine verilmekte olan aylıksız iznin kullanımında ortaya çıkan sorunların giderilmesi hususunda…

DPB: Sendika Merkez Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri Kurul Toplantıları veya Genel Kurul Toplantısı İçin İdari İzinli Sayılır

ÖZET: Genel merkez denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyeliğine seçilen personele haftada bir gün izin verilip verilmeyeceği ve genel merkezde yapılacak toplantılara katılmaları halinde idari izin verilmesinin uygun olup olmadığına dair.

DPB Görüşü: Hem Sendika Genel Başkanı hem Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyesi Personele Haftada Sadece 1 Gün İzin Kullandırılır

ÖZET: Sendika genel başkanı iken aynı zamanda konfederasyon yönetim kurulu üyeliği görevini de yürüten personele haftada kaç gün sendikal izin verilmesi gerektiğine dair.