ataturk
BÜRO-İŞ

Anayasa Mahkemesi’nin 30 Yıl Fiili Hizmet Süresi Kararı Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin 30 Yıl Fiili Hizmet Süresi Kararı Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin Emekli İkramiyesinin Hesabında 30 Fiili Hizmet Yılından Fazla Sürelerin Dikkate Alınmayacağı Yolundaki 5434 Sayılı Kanunun 89/4 Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi İle İptali Resmi Gazete’de.

Ankara 10. İdare Mahkemesi 36 yıl kamu hizmeti yapan davacının ilgili kanun hükmü uyarınca emekli ikramiyesinin 6 yıl eksik ödendiği gerekçesi ile açmış olduğu davada Anayasanın 2 (temel ilkeler) ve 10. (eşitlik) maddeleri gereğince aykırılık iddiasını ciddi bularak uyuşmazlığı Anayasa Mahkemesi önüne taşımış; Anayasa Mahkemesi de 2013/111 E, 2014/195 K ve 25.12.2014 tarihli kararı ile 5434 sayılı Kanunun 89/4 maddesini Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı 7 Ocak 2015 tarih ve 29229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi şu gerekçelere dayanmıştır:

1.Kanunun 89. maddesinin ilk 3 fıkrasına göre verilecek emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıl fiili hizmet süresinden fazla süreler dikkate alınmamaktadır.
2.Anayasanın Hukuk Devleti ilkesine dair 2., herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğuna dair 60. maddesi, Eşitlik İlkesine dair 10. maddesi karşısında 30 yıl ve daha az çalışanların emekli ikramiyelerinin hesabında çalıştıkları süre kadar yararlanmalarına olanak tanındığı halde 30 yıldan fazla çalışan iştirakçilerin bu süreden fazla çalışmaları için emekli ikramiyelerinden yararlandırılmamaları nitelikleri ve durumları aynı olan iştirakçiler arasında anlaşılabilir, amaçla ilgili ya da makul, adil ve haklı bir nedene dayanmayan bir ayrım öngörülmüştür ve bu durum Anayasanın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır.
3.İştirakçilerin çalıştığı halde bu sürelere ilişkin emekli ikramiyesi ödenmemesi adalete ve hakkaniyete uygun olmadığından düzenleme sosyal güvenlik hakkına ve hukuk devleti ilkesine aykırıdır.

Sonuç olarak AYM, kanun hükmünü Anayasanın 2, 10 ve 60. maddelerine aykırı bularak oyçokluğu ile iptal etmiştir.

AYM, kararında ayrıca yürürlük tarihi belirtmediğinden sözkonusu karar Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Anayasanın 153. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesinin kararları kesin olup; Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar.

Yine aynı madde uyarınca iptal kararları geriye yürümez. Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.

BÜRO-İŞ

Anayasa Mahkemesi’nin Gerekçeli Kararı için tıklayınız.

Sosyal Medyada Paylaş :
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ