ataturk
BÜRO-İŞ

Birleşik Büro-İş'ten Hukuk Zaferi

Birleşik Büro-İş'ten Hukuk Zaferi

166885Konya İl Temsilcilik Başkanımız Hasan ARABACI adına Sendikamız vekilleri Av.Uğur Yusuf DEMİR ve Av.Kemal ZEMBİLÖREN tarafından açılan davada, Danıştay 2. Dairesince verilen 21/06/2010 tarihli ve E:2010/1051 sayılı karar ile “… dava konusu 2.11.2005 tarih ve 25984 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine ekli Ek-1 Değerlendirme Formunda yer alan hizmet içi eğitim kıstasının ve sözü edilen değerlendirmeye dayalı olarak 11.2.2010 tarihinde ilan edilen Görevde Yükselme Eğitiminin yürütmesinin durdurulmasına…” karar verilmiştir.

Diğer taraftan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, Yönetmelik hükmünün de yürütmesinin durdurulduğu göz önüne alınmayarak, yalnızca “Şeflik” unvanının görevde yükselme eğitiminin yürütmesinin durdurulduğu düşüncesiyle, “Şube Müdürlüğü” ve “Memur” unvanları için ilgilerin atanmasına esas tercihleri istenilmeye başlanılmıştır. Bu konuda sendikamızın hem idari hem de hukuki yönden mücadelesi devam edecektir.

Gelir, Muhasebe ve Milli Emlak Uzmanlığına özel sınav sonrasında atananların ek gösterge almasını engelleyen yasa hükmünün iptali istemiyle dava açtık.

Gelir Uzmanlığı, Muhasebe Uzmanlığı ve Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavları sonrasında bu görevlere atananların 5,6,7 ve 8. derecelerde ek gösterge alabilmesini imkan sağlamak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki “Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan veya Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergeler” başlıklı 1 sayılı cetvelin (h) bölümündeki “En az 3 yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan” ibaresinin Anayasa’nın “eşitlik” ilkesine aykırı olduğu iddiası ve üyemizin 15/04/2010 tarihinden itibaren alamadığı ek göstergelerin yasal faiziyle tazmini istemiyle Ankara 7. İdare Mahkemesi Başkanlığı nezdinde dava açtık. Anılan İdare Mahkemesinde, söz konusu yasa hükmünün Anayasaya aykırı olduğu kanısı oluşması ve dosyanın Anayasa Mahkemesine defi yoluyla gitmesi sonucunda, Anayasanın “eşitlik” ilkesine aykırı olan ilgili hükmün iptal edileceğini düşünmekteyiz.

Sosyal Medyada Paylaş :
ETİKETLER:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.