ataturk
BÜRO-İŞ

BÜRO-İŞ’TEN YARGI EMEKÇİLERİNE DESTEK: ADALET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA MÜLAKAT MAĞDURİYETİNE SON VERİLMELİDİR!

BÜRO-İŞ’TEN YARGI EMEKÇİLERİNE DESTEK: ADALET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA MÜLAKAT MAĞDURİYETİNE SON VERİLMELİDİR!

2015 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında 16.12.2015 tarihi itibariyle tamamlanan sözlü sınava ilişkin olarak yaşanan ağır mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla sendikamız yargı emekçilerine hukuki destek sağlamaktadır.

31/08/2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1, 3, 4, 8’inci maddelerinin tamamının; 9’uncu maddesi ile Yönetmeliğe eklenen 12/A maddesinin tamamının; 12/B maddesinin ilk fıkrasının; 10’ncu maddesinde yer alan “İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir” ibaresinin; 14’üncü maddesinde yer alan “sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere” ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile sendikamız tarafından açılan davada Danıştay Beşinci Dairesi’nin 2013/7955 E sayılı kararı ile dava konusu Yönetmeliğin 9’uncu maddesi ile aynı Yönetmeliğe “Başarı sıralaması” başlığı ile eklenen 12/B maddesinin 1’inci fıkrası hükmünde geçen “sözlü sınav” ibaresinin; yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olması gereken sözlü sınavın, seçimin tek belirleyicisi olarak düzenlenmesi, bu haliyle somut olarak değerlendirilebilecek ve adaylar arasında objektifliği sağlayabilecek nesnel bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınavdaki başarı puanının değerlendirme dışı bırakılarak, başarı sıralamasının yalnızca başarı kriterleri daha muğlak sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulmasının Anayasanın 2’nci maddesinde belirtilen Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaşmayacak şekilde etkin yargısal denetiminin yapılmasının engellenmesi nedeniyle hukuka aykırı olduğu gerekçeleri ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş; davalı idarenin itirazı üzerine verilen kararla da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2014/574 E ve 02/07/2014 tarihinde itirazın reddine karar verilmiştir.

Anılan nedenlerle kamu personelinin temel işlevinin kamu hizmetinin sürekli ve kesintisiz olarak yürütülmesini sağlamak olduğuna göre, kamu personelinin atanmasında ve görevde yükselmesinde de göz önünde bulundurulacak temel ilke kamu hizmetinin daha iyi yürütülmesi amacı olmalıdır. Bu çerçevede Yönetmeliklerle getirilen sözlü sınav esası ile anılan görevlere gelmede esas alınan kariyer ve liyakat ilkeleri ile nesnel ölçütlerin bir kenara bırakılarak kadrolaşmanın önü açılmasının hukuka uyarlıktan yoksun olduğu ortada olup; sözkonusu düzenlemelerin amaç unsuru yönünden de hukuka açıkça aykırı olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bakımdan personelin mağduriyetinin giderilmesini ve kamu hizmetinin sürekliliğinin ve kesintisiz olarak yürütülmesini teminen, Yönetmelik hükümlerine istinaden personelin sözlü sınava alınmaları, yargısal süreç bakımından hem kamu hizmetlerinin yürütülmesini hem de personelin liyakat esasları dâhilinde yükselmelerini ve atanmalarını imkânsız hale getireceğinden doğacak ağır mağduriyetlerin ve hizmet aksaklıklarının önüne geçilmesi bakımından sözkonusu yasal dayanaktan yoksun ve yargı kararları ile de hukuka aykırı olduğu sabit sözlü sınav uygulamasına gidilmemesini, yapılacak sınavların yeni yönetmelik hazırlanıncaya kadar ertelenmesini ve hukuka uygun olarak hazırlanarak yürürlüğe sokulacak Yönetmeliklerin ardından sınav sürecinin başlatılması sendikamızca talep edilmiştir.

Bununla birlikte ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ’nde de sözlü sınav öngörülmüş olup, 2014 ve 2015 yılında yapılan değişikliklerle de artık süreklilik kazanmış yargı kararlarına rağmen Bakanlıkça ısrarla uygulanmaya devam olunmaktadır.

Bu çerçevede sendikamız tarafından ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ’nin sözkonusu düzenlemelerine karşı Danıştay nezdinde dava açılmış olup yargı süreci halen devam etmektedir.

2015 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında 16.12.2015 tarihi itibariyle tamamlanan sözlü sınava ilişkin olarak yaşanan ağır mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla sendikamız yargı emekçilerine hukuki destek sağlamaktadır.

Konuya ilişkin olarak sendikamızla iletişime geçebilirsiniz:

BÜRO-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ
Telefon : 0 (312) 432 50 58
Faks : 0 (312) 432 50 56
Adres : Mithatpaşa Caddesi 21/10 Kızılay Çankaya/Ankara
E-posta: buroisorg@gmail.com

Sosyal Medyada Paylaş :
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ