BÜRO-İŞ

4C ÖZEL

Reklam
Antalya Valiliği’nde 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde görev yapan sendikamız üyeleri...
“Konuya ilişkin Anayasa hükümleri ile yukarıda hükmüne yer verilen İnsan Haklarına ve Çalışan Haklarına dair...
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 4/C’liler için yeni sözleşme örneği yayımlanmıştır....