BÜRO-İŞ

Maliye Bakanlığı

Reklam
Gelir uzman yardımcılığına girişte sadece sözlü sınavla personel alımına imkan veren düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Resmi...
13.10.2014 tarihli ve 2014/6897 sayılı Kararnamenin Eki Karar gereğince Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat ve İhtilaflı...
Sendikamız Büro-İş’in Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personelin servis hizmetinden yararlandırılmalarına yönelik...
Maliye Bakanlığı 666 sayılı KHK’nın çıkarılış amacına dair bir açıklama yaptı. Maliye Bakanlığı tarafından Prof....
Gelir İdaresi Başkanlığı’na tahsis edilen boş kadrolarda Bakanlar Kurulu Kararıyla, unvan değişikliği yapıldı ve yapılan...