BÜRO-İŞ

Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Reklam
Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan İPEK ve Personel Genel Müdürü Muharrem ÜRGÜP’le Yargı Emekçilerinin sorunları...
2802 sayılı Kanunun 54’üncü maddesi ile hâkim ve savcıların mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde...
Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı; Ankara 10’ncu Asliye Hukuk Mahkemesinin 9 Temmuz 1981 gün ve E:...