BÜRO-İŞ

Hukuk

Reklam
Her ne kadar konuya ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı görüşünde özelleştirilen kurumlardan diğer kamu kurumlarına...
17 Şubat 2018 tarihinde Merasim Sokakta terör saldırısının ikinci yıldönümünde kaybettiklerimiz için düzenlediğimiz basın açıklamasında...
“Davacının geçici görevlendirilmesine ilişkin işlemde görevlendirmenin harcırahsız yapıldığı yolunda herhangi bir ibarenin bulunmaması ve dosyada...
696 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca görev yapan personele yönelik olarak...
Tüzük İçin Tıklayın