BÜRO-İŞ

Davalar

Reklam
Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan kamu emekçilerine angarya, zorunlu fazla mesai ve emeğin ve alınterinin...
Sendikamız BÜRO-İŞ tarafından; 06 Aralık 2014’te yürürlüğe giren Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği...
Sendikamız Büro İş; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel...
Antalya 2 İdare Mahkemesi’nce Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak...
Sendikamız BÜRO-İŞ tarafından 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum...