BÜRO-İŞ

DPB Görüşleri

Reklam
Devlet memurluğu kadrolarına vekâleten atananlara belli şartlar dahilinde vekâlet aylığı ödenebileceği, görevlendirme yoluyla yürütenlere ise...
Sendika temsilcisinin de disiplin kurulunda yer alması gerektiğine dair 06/08/2012 tarih ve 11989 sayılı Devlet...
ÖZET: 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca sendika yöneticilerine verilmekte olan aylıksız iznin kullanımında...
ÖZET: Genel merkez denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyeliğine seçilen personele haftada bir gün izin...
ÖZET: Sendika genel başkanı iken aynı zamanda konfederasyon yönetim kurulu üyeliği görevini de yürüten personele...