BÜRO-İŞ

Faydalı Bilgiler

Reklam
Bursa 2’nci İdare Mahkemesi, daha önce mobbing uyguladığı iddiasıyla hakkında başvuruda bulunduğu disiplin amiri tarafından...
Danıştay Onikinci Dairesi muhakkik olarak görevlendirilen kişilerin, soruşturulanın dengi veya üstü olması gerektiğini belirtti. Danıştay...
657 sayılı Kanunun 86’ncı maddesinde memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden...
Sicilin yerine getirilen disiplin cezası almamaya bağlı 1 kademe, hangi tarih itibariyle hesaplanacak? 657 sayılı...
657 sayılı Kanunun ”Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi” başlığını taşıyan 133ncü maddesinde...
12