BÜRO-İŞ

Mevzuat

Reklam
Tüzük İçin Tıklayın
Gelir uzman yardımcılığına girişte sadece sözlü sınavla personel alımına imkan veren düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Resmi...
13/10/2014 tarihli ve 2014/6897 sayılı Kararnamenin Eki Kararın “Amaç ve kapsam” başlığını taşıyan 1’inci maddesinde...
11 Eylül 2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 6552...
Torba Yasa ile 657 sayılı Kanunun 4 maddesinde değişiklikler yapılmıştır: Düzenlemeler aday memurların görevlerine son...