BÜRO-İŞ

Yargı Kararları

Reklam
“Davacının geçici görevlendirilmesine ilişkin işlemde görevlendirmenin harcırahsız yapıldığı yolunda herhangi bir ibarenin bulunmaması ve dosyada...
Anayasa Mahkemesi, sendikasının aldığı karara uyarak göreve gelmeyen öğretmene verilen cezayı hukuka uygun bulan mahkeme...
Anayasa Mahkemesi’nin Emekli İkramiyesinin Hesabında 30 Fiili Hizmet Yılından Fazla Sürelerin Dikkate Alınmayacağı Yolundaki 5434...
“Konuya ilişkin Anayasa hükümleri ile yukarıda hükmüne yer verilen İnsan Haklarına ve Çalışan Haklarına dair...
Anayasa Mahkemesi, Emekli Sandığı Kanunu’nun, “emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla sürelerin dikkate...