BÜRO-İŞ

Temsilcilikler

Reklam
Büro-İş Edirne temsilciliğinin Edirne Adliyesi’nde düzenlediği basın açıklamasından: “Yargı emekçileri insanca yaşanacak bir ücrete ve...
Büro-İş, yargı emekçilerini yok sayan anlayışa dur demek için Bakırköy Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi...
Sendikamız Büro-İş’in geçtiğimiz günlerde Eskişehir ile başlayan ve İstanbul ile süren örgütlenme çalışmaları devam ediyor:...
Büro-İş Genel Merkez yönetimi ülke çapında örgütlenme çalışmalarına İstanbul ve Eskişehir ile devam etti. İstanbul’da...
Kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanların, yıllar itibariyle adım adım aldıkları haklar,...
12