BÜRO-İŞ
Büro-İş Edirne temsilciliğinin Edirne Adliyesi’nde düzenlediği basın açıklamasından: “Yargı emekçileri insanca yaşanacak bir ücrete ve...
Edirne’de görev yapan kamu emekçileri bütçe yasasını düzenledikleri eylemde protesto etti. Sendikamız Büro-İş üyelerinin ve konfederasyonumuz...