ataturk
BÜRO-İŞ

Büro-İş Sendikası 2017 Yılı Çalışma Raporu ve Mali Bilançosu

BÜRO-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ

ÇALIŞMA RAPORU

(01.01.2017-31.12.2017)

 

06.01.2017 tarihinde İzmir adliyesinde gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonucu şehit düşen üyemizin cenaze törenine merkez yönetim kurulu ve katılım sağlayan üyelerimizle birlikte Genel Merkez Yönetimince araç temin edilerek gidildiği, İzmir Adliyesi önünde ‘Terörü Kınamak’ amacıyla bir basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.

27.01.2017 tarihinde Edirne ve Kırklareli il temsilciliklerini ziyaret etmek üzere MYK üyemiz Hasan ŞENKAYA,  Zeyver BAŞTOKLU ve İstanbul Şube Başkanı Gökmen ÖZCAN’ın görevlendirilmiştir.

27.01.2017 Büro-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu, 27.01.2017 Tarihinde Genel Başkan Haydar ŞAHİNDOKUYUCU başkanlığında toplanarak Türk Telekom şirketinin sunmuş olduğu hizmete ilişkin aboneliğimizin, alınan hizmetin istenen kalitede olmaması, internet bağlantımızda yaşanan uzun süreli kesintilerin bir türlü giderilememesi, arıza bildirmemize rağmen teknik servis arızayı giderme yönünde davranış sergilememesi ve teknik hizmetlerin yerine getirilmemesi nedeniyle sonlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

27.01.2017 Tarihinde Merkez Yönetim Kurulu toplanarak Mali Sekreter Binali KESKİN’e Türk Telekom dosya işlemlerinin ve internet işlemlerinin yapılması için yetki verilmiştir.

27.01.2017 Sendikamızın ilkeleri doğrultusunda laik demokratik parlamenter demokrasimizi korumak amacıyla, başta Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-iş olmak üzere Sendikamız ve bağlı şubelerimizce ve diğer demokratik kitle örgütleriyle ortak hareket edilerek, hukuka uygun her türlü meşru mücadelelere katılım sağlanmış, Sendikanın çalışanı Özge Korkmaz ile ilgili olarak TEZKOOP-İŞ sendikası ile toplu sözleşme imzalanmıştır.

27.01.2017 Son dönemde KHK yoluyla hayata geçirilmeye çalışılan hâkim-savcılara %25’lik maaş artışı yapılmasına ilişkin olarak; yargı emekçilerinin yok sayılmasına karşı başta genel merkezimiz ve şube başkanlıkları ile il temsilciliklerimiz olarak basın açıklaması yapılmış ve imza kampanyası başlatılmıştır.

31.01.2017 tarihinde Merkez Yönetim Kurulu toplanarak büro alanında faaliyet gösteren kurumlarda çalışan emekçiler ve yargı çalışanları ile ilgili change.org.tr üzerinden imza kampanyası düzenlenmesine Adalet Bakanlığına fax çekilerek basın açıklaması yapılmasına karar verilmiş ve uygulanmıştır.

 

10.02.2017 tarihinde Merkez Yönetim Kurulu toplanarak Mithatpaşa cad. 21/10 Kızılay/Ankara adresinde bulunan Büro-İş Sendikası Genel Merkezi binası içinde bir odanın  ‘’Tüm Öğretim Elemanları Derneğine’’  tahsis edilmesine ve tahsis edilen bir oda karşılığında kira ve benzeri ücret talep edilmeksizin bedelsiz olarak kullanıma sunulmasına ‘’OYBİRLİĞİ’’ ile karar verilmiştir.

10.02.2017 tarihinde Merkez Yönetim Kurulu Genel Merkezinde toplanarak sendikamız genel merkez hesaplarında alacak bakiye gözüken ancak sendikamızca ilgili şahıs ve kurumlara ulaşılamama neticesinde aşağıda belirtilen alacak bakiyelerinin sendikamız bütçesine gelir olarak kaydedilip bahsi geçen hesapların kapatılmasına karar verilmiştir.

1-Ankpa Dağıtım                         33,63

2- Artı Kırtasiye                          192,31

3-Anka Kurye Tic Ltd Şti            59,50

4-Yılmaz ERTEM MERSİN         61,75

17.02.2017 tarihinde Konfederasyonumuz öncülüğünde Merasim Sokak saldırısının yıl dönümünü nedeniyle olay yerinde basın açıklaması yapılarak karanfil bırakılmıştır.

03.03.2017 tarihinde sendikamızın yılsonu denetim raporlarını Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir.

Sendika merkez yönetim kurulunun Ankara ve İzmir şubeleri ile 16 Nisan Referandumu ile ilgili ortak panel yapılmıştır.

13 Mart 2016‘da Güvenpark patlamasının yıl dönümünde olay yeri ziyaret edilerek basın açıklamasına katılım sağlanmış ve karanfil bırakılmıştır.

24.03.2017 tarihinde Merkez Yönetim Kurulumuz toplanarak üye kayıt defterine üyelerin kaydı yapılmıştır.

13.04.2017 tarihinde Merkez Yönetim Kurulu olarak Sendikamız Genel Eğitim Sekreteri Zeyver BAŞTOKLU’nun zamansız bir şekilde aramızdan ayrılarak, ebediyete intikaliyle ilgili olarak cenazesine katılım sağlanmıştır.

 

14.04.2017 tarihinde MYK’nın yaptığı toplantıda aldığı 192 sayılı karar gereği Latif Can AKKAYA Kara Kuvvetleri Komutanlığı İkmal Komutanlığı Askeri Gazino Müdürlüğü sendika işyeri temsilcisi olarak atanmıştır.

14.04.2017 tarihinde MYK’nın yaptığı toplantıda aldığı 193 sayılı karar gereği Armağan Ulaş ARSLAN Jandarma Lojman Hizmet Destek Komutanlığına sendika işyeri temsilcisi olarak atanmıştır.

23.04.2017 23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında 1.Meclis önünde diğer demokratik kitle örgütleriyle buluşarak Anıtkabir’e yapılan yürüyüşe katıldık.

25.04.2017 tarihinde MYK’nın yaptığı toplantıda aldığı 194 sayılı karar gereği Ozan ÖCAL Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Müzesinde Sendika işyeri temsilcisi olarak atanmıştır.

28.04.2017 tarihinde MYK’nın yaptığı toplantıda aldığı 195 sayılı karar gereği “1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma” günü ile ilgili programlara Konfederasyonumuz kararları doğrultusunda katılım sağlanmıştır.

03.05.2017 tarihinde MYK’nın 196 sayılı kararı ile 5901’den başlayarak düzenli üye kaydı yapılmıştır.

05.05.2017 tarihinde MYK’nın yaptığı toplantıda aldığı 197 sayılı karar gereği Kemal AYTEKİN Koca Sinan SGK Müdürlüğü Sendika işyeri temsilcisi olarak atanmıştır.

09.05.2017 tarihinde MYK’nın yaptığı toplantıda aldığı 198 sayılı karar gereği Özgür YILMAZ Edirne İdare Mahkemesi Sendika işyeri temsilcisi olarak atanmıştır.

09.05.2017 tarihinde MYK’nın yaptığı toplantıda aldığı 199 sayılı karar gereği Adem AKKAYA Muhafız Hizmetleri Kıta Komutanlığına Sendika işyeri temsilcisi olarak atanmıştır.

12.05.2017 tarihinde MYK’nın aldığı 200 sayılı karar gereği Üyemiz Ahmet Yiğit Sunal internet sitemizle ilgili olarak görevlendirilmiştir.

12.05.2017 tarihinde MYK toplanarak sendika üyesi Erol DUYAR, İlhan TAN, İrfan  ÖZSARI örgütlenmeye giderken avans verilmesine karar verilmiştir ve uygulanmıştır.

12.05.2017 tarihinde toplanan MYK’nın 201 sayılı kararı ile Ankara, Kırıkkale, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Yalova, Adana, Mersin, Çorum, Yozgat, Sivas, Erzincan, Kars, Erzurum, Diyarbakır, Afyon, Muğla, Antalya, Kayseri, Konya, Isparta, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Ardahan illerine dönük örgütlenme kararı alınmış ve bu karar çerçevesinde ilgili illerde örgütlenme yapmıştır.

02.06.2017 tarihinde toplanan MYK’nın 202 sayılı kararı ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Yağmur ASLAN sendika işyeri temsilcisi olarak atanmasına karar verilmiştir.

10.06.2017 tarihinde Merkez Yönetim Kurulunun toplanarak Merkez Yönetim Kurulumuz Eğitim Sekreteri Zeyver BAŞTOKLU’nun ölümü nedeniyle boşalan eğitim sekreterliğine birinci yedek Hasan ARABACI göreve çağrılarak, atanmasına karar verilmiştir.

10.06.2017 Merkez Yönetim Kurulumuz devlet memurları görevde yükselme kitapçığı ile Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Nutuk’unun üyelere dağıtılması yönünde karar alınmış ve uygulanmıştır.

Sendika adına logolu zarf, flama, bayrak ve önlük ile bülten ve bildirilerin basımı ve dağıtımı yapılmıştır.

Sendikamızca TBMM örgütlenmesi neticesinde Çankaya ilçe temsilciliği atanması yapılmıştır.

Sendikamızca TBMM’ye çalışanlar lehine düzenlemeleri içeren bazı kanun tekliflerinin hazırlanarak verilmesi noktasında karar alınmış ve uygulanmıştır.

Sendikamızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu üzerine ve iş kolumuzda ki; kurumlarda çalışan büro çalışanlarının sorunlarıyla ilgili çalışma yapılması kararı alınmış olup; görevde yükselme sınavında yaşanan haksızlık ve hukuksuzluklarla ilgili mini çalıştaylar yapılmıştır.

23.06.2017 tarihinde MYK toplanarak “Ankara’dan İstanbul’a Adalet Yürüyüşü” eylemine Konfederasyonumuzun 16.06.2017 tarih ve 82 sayılı kararı çerçevesinde 30.06.2017 Hendek Otağı Ballıbaba mesire alanı etabında Sendikamız üyelerinin, il ve ilçe yöneticilerimizin Konfederasyonumuz öncülüğünde katılım sağlanmasına karar verilmiş ve bu karar uygulanmıştır.

29.06.2017 206 sayılı karar gereği sendikamız üyesi Halil Mehmet Barış ÇİFTÇİ 3.Hava Bakım fabrika müdürlüğünde çalışan üyelerimizin iş yeri temsilcisi olarak atanmıştır.

07.07.2017 tarihinde İstanbul Maltepe de yapılan Adalet mitingine sendikamız üyeleri, yöneticileri, il ve ilçe yöneticileriyle katılım sağlanmıştır.

09.09.2017 tarihinde Sendikamız şube ve temsilciliklerinde hesap açmayanlara öncelikle Ziraat Bankası ve diğer bankalara hesap açtırmaları için karar alınmış ve ilgili şubelere ve temsilciliklere hesap açılmasıyla ilgili yazı yazılmış olup; takvim ve bülten çalışmaları yapılmıştır.

22.09.2017 tarihinde TSK 2 nolu Şube geçici yönetiminin aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:

Başkan                           Erol DUYAR

Genel Sekreter             İrfan ÖZSARI

Eğitim Sekreteri           Ebru EMİN

Hukuk Sekreteri           Sefa SAYKAN

Mali sekreteri               Murat Doğan

Basın Yayın Sekreteri  Şerafettin SEVEN

Örgütlenme Sekreteri Armağan Ulaş ÇAĞLAR

29.09.2017 Sendikamızca 29/09/2017 tarih ve 211 sayılı kararı gereği 30 Eylül 2017 tarihinde DPT’nin kuruluş yıldönümü ile ilgili basın açıklaması yapılmıştır.

13.10.2017 Yönetim kurulumuz toplanarak 10.11.2017 Tarihinde başkanlar kurulunun toplanmasına,

Konfederasyonumuzun seçimlerinde nasıl bir yaklaşımın sergilenmesine yönelik ilkesel bir duruşu gösteren bir bildiri yayınlanmasına,

2018 yılına ait takvim çıkarılması için araştırma yapma konusunda Haydar ŞAHİNDOKUYUCU, Yalın KILIÇ, Binali  KESKİN, Adnan OKUR’a yetki verilmesine karar verilmiştir.

13.10.2017 tarihinde MYK’mız toplanarak sendikamız üyesi Gülsün ESMERAY ÇORLU 5.ci Kolordu Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğüne sendikamız iş yeri temsilcisi olarak atanmıştır.

 

13.10.2017 MYK toplanarak sendikamız üyesi Havva ERDOĞAN, Kara Kuvvetleri Adana Orduevi Müdürlüğünde işyeri temsilcisi olarak; gene sendika üyemiz Sibel KAYA 43. Bakım Fabrika Müdürlüğü Mlz Ynt Mrk Amirliğine sendikamız iş yeri temsilciliği olarak atanmasına karar verilmiştir.

13.10.2017 MYK toplanarak sendika üyemiz Serhat HASBAL TK. K.lığına iş yeri temsilciliği olarak atanmıştır.

10.11.2017-11.11. 2017 MYK toplanarak 11. Tugay Söke Komutan Yardımcılığında görev yapan sivil memur Gökhan DURUL iş yeri temsilciliği olarak atanmasına karar verilmiş,

Sendikamız 4.Dönem 2. Başkanlar Kuruluna katılım sağlayan tüm üye ve yöneticilerimizle birlikte Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ebediyete intikal edişinin 79. Yıl dönümünde Anıtkabir’e kadar bayrak ve flamalarla bir yürüyüş düzenlenmiş, yürüyüş sonrası Kent Otelde Başkanlar Kurulumuz 10-11 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılmıştır.

01.12.2017 MYK toplanarak Başkent vergi dairesi müdürlüğünde görev yapan sendika üyemiz Alay  HAMZAÇEBİ’nin iş yeri temsilcisi olarak atanmasına karar verilmiştir.

15.12.2017 tarihinde TBMM Çankaya ilçe temsilciliği yönetiminin aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:

Başkan                              Ebru TOKTAR

Genel Sekreter                Oktay BENSOY

Eğitim Sekreteri              Işık AYGÜN

Hukuk Sekreteri              Alpaslan TÜRELİ

Mali sekreteri                   Önder DOĞAN

Basın Yayın Sekreteri     Sercan AL

Örgütlenme Sekreteri     Nilüfer ŞAHİN

15.12.2017 tarihinde MYK toplanarak 2018 yılı masa takvimi ve ajanda bastırılması işinin Duru Promosyona verilmesine karar verilerek ve sözleşme yapılmıştır.

Yapılan bu çalışmalar sonucunda 2017 yılına içerisinde 466 yeni üye yazımı yapılmış olup; üyeliklerin kabulü karar altına alınarak imza altına alınmış ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli yazışmalar yapılmıştır.

3 ayda bir yayınlanmak üzere “BÜRO-İŞ BÜLTEN” adıyla bir yayın çıkarılmış ve yayımlanmıştır.

Bilgi edinme kanunu çerçevesinde çeşitli kurumlardan bilgi talep edilmiş,

Genel Hukuk ve Toplu Görüşme Sekreterliğimizin yaptığı çalışmalar neticesinde örgütlü bulunduğumuz iş yerlerinde üyelerimizin davaları takip edilmiş ve disiplin kurullarında hakları savunulmuştur.

MYK olarak; sorumlu olduğu alanlarda kapsamlı ve dönemsel olarak sunması gereken raporları denetleme kuruluna zamanında sunmuştur.

Konfederasyonumuzla, şube ve temsilciliklerde görev alan üyelerle ilgili yazışma, il temsilciliklerine atama, üyelik bildirimleri, disiplin kurullarına savunma yazıları, mahkemelere başvuru ve savunma yazıları, örgütlenme programları, diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmalarımız giden evrak defterine kaydedilmiştir.

Sendikamıza bağlı Şube ve Temsilciliklerden gelen yazılar, Konfederasyondan gelen yazılar ve Denetleme Kurulu yazılarının, Mahkeme ve işyeri ile diğer gelen yazılar gelen evrak defterine kayıtları yapılmıştır.

Yazışmalara ilişkin olarak gelen evrak sayısı 476 adet olup; giden evrak sayısı ise 479 adettir. Evraklar için ilgili klasörlerin oluşturulmuş ve diğer dosyalama işlemleri de yapılmıştır.

Üyelerimizin sorunlarına ilişkin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gerekli yazışmaların zamanında yapılmıştır.

Üyelerimizin hakları Kamu Kurum ve kuruluşlarının Disiplin kurullarında savunulmuş olup, üyelerimizin lehine kararların çıkması için çaba gösterilmiş, olumsuz durumlarda sendika adına muhalefet şerhi koyulmuştur.

Üyelerimize sendikamız avukatı kanalıyla mahkemeler nezdinde hukuki yardım yapılmış ve dosyaları takip edilmiştir.

MYK tarafından yapılan faaliyetler karar defterine yazılarak imza altına alınmıştır.

Sendikamız Kurumlarda üyelerimizin yaşandığı sorunlarla ilgili olarak; TBMM nezdinde Meclis Başkanvekili, Grup Başkanvekilleri, Milletvekillerini ziyaret ederek, yasa teklif ve soru önergelerini hayata geçirmiştir.

Sendikamız Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve yardımcılarını ziyaret ederek; çalışanların sorunlarıyla ilgili görüşmeler yapmıştır.

01.01.2017 ile31.12.2017 tarihleri arasında Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu olarak sınıf ve kitle sendikacılığının gereklerine ve ahlakına uygun olarak Anti-emperyalist temelde Vatan, Cumhuriyet,  Emek ve mücadelesi fiili, meşru ve hukuki yol ve yöntemlerle verilmiştir.

 

 

Binali KESKİN                                                                      Haydar ŞAHİNDOKUYUCU

Genel Mali Sekreteri                                                                        Genel Başkan

 

Sosyal Medyada Paylaş :
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ