ataturk
BÜRO-İŞ

SGK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Neler Getiriyor?

30 Ocak 2014 tarih ve 28898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle şube müdürlüğü ile sosyal güvenlik merkez müdürlüğü gibi kadrolar için açılacak görevde yükselmeye başvurabilecek kadrolarda değişikliğe gidilmiş ve bazı unvanlara atanmak için aranan süre şartında da düzenlemeler yapılmıştır.

YÖNETMELİĞİN TAM METNİ için tıklayınız.

Yönetmelikle;

Şube Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Müdür Yardımcısı ile Şef kadrolarına başvuruda aranan kurumda 1 yıl görev yapmış olma şartı 2 yıla çıkarılmıştır.

1. ŞUBE MÜDÜRÜ kadrosuna atanmak için sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı, uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, mimar, APK uzmanı, araştırmacı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, muhasebeci, şef, istatistikçi, çözümleyici, programcı, matematikçi, kimyager, tekniker, diyetisyen, sosyal çalışmacı veya çocuk gelişimcisi kadrolarında (en az iki yıl hizmeti bulunmak şartıyla) bulunanlar başvuruda bulunabileceklerdir.

APK uzmanı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, muhasebeci, çözümleyici, programcı, matematikçi, kimyager kadrolarında bulunanlara şube müdürlüğü kadrolarına başvuru hakkı getirilmiştir.

Sosyolog ve aktüerlerin Şube Müdürü kadrolarına başvuru hakları yönetmelikle kaldırılmıştır.

2. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRÜ kadrosuna atanmak için sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı, uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, mimar, APK uzmanı, araştırmacı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, muhasebeci, şef, istatistikçi, çözümleyici, programcı, matematikçi, kimyager, tekniker, diyetisyen, sosyal çalışmacı veya çocuk gelişimcisi kadrolarında (en az iki yıl hizmeti bulunmak şartıyla) bulunanlar başvuruda bulunabileceklerdir.

APK uzmanı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, muhasebeci, çözümleyici, programcı, matematikçi, kimyager kadrolarında bulunanlara Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadrolarına başvuru hakkı getirilmiştir.

3. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI kadrosuna atanmak için uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, mimar, APK uzmanı, araştırmacı, eğitim uzmanı, muhasebeci, matematikçi, kimyager, uzman, şef, koruma ve güvenlik şefi, sosyal güvenlik kontrol memuru veya icra memuru kadrolarında (en az iki yıl hizmeti bulunmak şartıyla) bulunanlar başvuruda bulunabileceklerdir.

APK uzmanı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, muhasebeci, matematikçi, kimyager ve koruma ve güvenlik şefine Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı kadrolarına başvurma hakkı getirilmiştir.

4. ŞEF kadrosuna atanmak için memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, mütercim, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan kadrolarında (en az iki yıl hizmeti bulunmak şartıyla) bulunanlar başvuruda bulunabileceklerdir.

Düzenleme ile Şef kadroları için açılacak görevde yükselme sınavına, şoför, ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan kadrolarında bulunanlar da başvurabileceklerdir.

5. UZMAN kadrosuna atanmak için şef kadrosunda (en az iki yıl hizmeti bulunmak şartıyla bulunmak şartıyla) bulunanlar veya memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, mütercim, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan kadrolarında (en az beş yıl hizmeti bulunmak şartıyla) bulunanlar başvuruda bulunabileceklerdir.

SONUÇ: Anılan düzenlemeler ışığında Görevde Yükselme suretiyle;

Şube Müdürü ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı, uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, mimar, APK uzmanı, araştırmacı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, muhasebeci, şef, istatistikçi, çözümleyici, programcı, matematikçi, kimyager, tekniker, diyetisyen, sosyal çalışmacı veya çocuk gelişimcisi kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrosuna atanabilmek için; mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosunda en az bir yıl hizmeti bulunmak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımak.

Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, mimar, APK uzmanı, araştırmacı, eğitim uzmanı, muhasebeci, matematikçi, kimyager, uzman, şef, koruma ve güvenlik şefi, sosyal güvenlik kontrol memuru veya icra memuru kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; bu bendin (1) numaralı alt bendine ilave olarak araştırmacı, uzman, muhasebeci veya şef unvanında en az iki yıl, kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef kadrosunda en az iki yıl hizmeti bulunmak veya memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, mütercim, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunmak.

Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak

Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, mütercim, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak.

Memur ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak

koşullarına sahip olmak gerekmektedir.

ÖNEMLİ: Yönetmeliğin Geçici 1. maddesi ile bir geçiş hükmü getirilmiş olup; Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü ve Müdür Yardımcılığı için yapılacak ilk sınava başvurularda ve buna bağlı olarak yapılacak atamalarla sınırlı olmak kaydıyla Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürülüğü için öngörülen Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı kadrosunda en az 1 yıl hizmeti bulunmak koşulunun aranmayacağı ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü Müdür Yardımcılığında öngörülen fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak şartının fakülte veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.

Geçici Madde 1- (1) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi müdürü ve müdür yardımcılığı için Kurumca yapılacak ilk sınava müracaatta ve buna bağlı olarak yapılacak atamalarla sınırlı olmak şartıyla;

a) Sosyal güvenlik merkezi müdürlüğünde, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen, mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosunda en az bir yıl hizmeti bulunmak şartı aranmaz.

b) Sosyal güvenlik merkezi müdürlüğü müdür yardımcılığında, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendinde belirtilen, fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak şartı, fakülte veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak olarak uygulanır.

BÜRO-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ

Sosyal Medyada Paylaş :
ETİKETLER:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.