ataturk
BÜRO-İŞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Esaslar

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine  İlişkin Esaslar

19 Mayıs 2012 tarih ve 28297 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2012/3175

Ekli “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/4/2012 tarihli ve 4257 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNE
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİNE
İLİŞKİN ESASLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Esaslar, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 39 uncu maddesinin birinci fıkrası ile geçici 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak işlerde görevlendirilen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde yer alan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik il müdürlüklerinin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline, mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalar karşılığında ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödeme esasları
MADDE 3 – (1) Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenir.

(2) Fazla çalışma ücreti ödenecek süre, her bir personel için ayda 50 saati geçemez.

(3) Fazla çalışılan her bir saat için ödenecek ücretin hesaplanmasında 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (1,35 t) 5 katı esas alınır.

(4) Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösterir çizelge düzenlenir.

(5) Bu Esaslar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi kapsamında bulunanlara uygulanmaz.

(6) Bu Esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenen personele, diğer mevzuat hükümleri uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.

(7) Bu Esaslar, 1/5/2012-31/10/2012 tarihleri arasında uygulanır.

Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Esaslar, 1/5/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

Sosyal Medyada Paylaş :
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.